Svenska Kinesiska

STADGAR

Reviderad 2013-03-06

A� 1 FA�reningens namn

Kang Le Hua Ren FA�rening

A� 2. SA�te purchase cefadroxil 500

GA�teborg

A� 3. FA�reningens A�ndmA?l och syfte

FA�reningen A�r politiskt, religiA�st och ekonomiskt obunden. FA�reningens syfte A�rA�att tillvarata den kinesiska folkgruppens intressen och behov pA? det sociala, kulturella och idrottsliga omrA?det. ViA�samordnar resurser, frA�mjar utbyte och samarbete bland kinesiska och svenska grupper, samt att assistera dess medlemmar i integrationen i det svenska samhA�llet.

FA�reningen skall vara en mA�tesplats fA�r de anslutna medlemmarna dA�r de kan umgA?s och samtala.

FA�reningen kommer A�ven att bedriva olika aktiviteter fA�r medlemmarna, som t.ex. idrott, utflykter samt kortare eller lA�ngre resor nA�r budgeten tillA?ter.

A� 4. FA�reningens vision

FA�reningen skall vA�cka intresse, nyfikenhet och engagemang kring kinesisk kultur hos bA?de befintliga och framtida medlemmar. Vi vill stA�ndigt utvecklas och fA�rbA�ttras bA?de till form och innehA?ll.

A� 5. Regler http://www.sanergistas.es/zithromax-pertussis-treatment/

All form av spel och dobbel av monetA�r karaktA�r A�r fA�rbjudet.

Utnyttja fA�reningen i syfte fA�r vinst/inkomst i egen vinning A�r fA�rbjudet.

Aktivitet av brottslig karaktA�r A�r fA�rbjudet.

Medlemmar som bryter eller missbrukar vA?ra regler och stadgar utesluts ur fA�reningen med omedelbar verkan. I annat fall utesluts medlemmen/medlemmarna vid en rA�stning av styrelsen.

A� 5. Medlemskap

Medlemskap A�r A�ppet fA�r alla som vill ansA�ka. AnsA�kningarna behandlas och granskas av styrelsen innan medlemmen antas.

Kostnad fA�r ett A?rs medlemskap behandlas vid A?rsmA�tet.

A� 6. Donationer how much meclizine to get high

Donationer till fA�reningen ska samtyckas av styrelsen innan betalningen till fA�reningen kan A�verfA�ras via bank.

Donationer A�r frivilliga och styrelsemedlemmarna skall vara neutrala gentemot donatorerna oavsett storlek pA? donationen/donationerna.

Donationer kommer ej att ge donatorerna fA�rdel i fA�reningen oavsett storlek pA? donationen/donationerna.

Donatorn/donatorerna kan ej och fA?r ej pA?verka styrelsen pA? nA?got sA�tt.

A� 7. Styrelsen what is stromectol 3 mg used for

Styrelsen bestA?r av sju poster:

-A�A�A�A�A� OrdfA�rande
-A�A�A�A�A� Vice ordfA�rande
-A�A�A�A�A� KassA�r
-A�A�A�A�A� Sekreterare
-A�A�A�A�A� Ledamot
-A�A�A�A�A� Suppleant/er

Styrelsen A�r fA�rtroendevald.

Vid missbruk avsA�tts den/de styrelsemedlem/styrelsemedlemmar med omedelbar verkan och ett nytt mA�te A�ppnas fA�r eventuell rA�stning av ny styrelsemedlem/ styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmarna A�r rekommenderade av valberedare som sedan vA�ljs in i styrelsen genom omrA�stning.

StyrelseledamA�terna sitter kvar i ett A?r om de inte avgA?r av egen vilja. DA�refter sker nytt val fA�r styrelsen per vartannat 2 A?r.

Nya medlemmar fA�r styrelsen mA?ste rekommenderas av valberedare innan de kan rA�stas in i styrelsen.

A� 8. Valberedare

Valberedare bestA?r av 2 personer.

Valberedare #1A�A�A�A�A�A�A� Sammankallare

Valberedare #2A�A�A�A�A�A�A� Sammankallare

A� 9. Revisor

Revisor bestA?r av 1 person.

A� 10. A�rsmA�te online Purchase

A�rsmA�tet tar plats i GA�teborg.

A�rsredovisning a�� A�rsbudget skall tas upp.

Behandling av nya motioner, planering av nA�sta A?rs verksamheter. Viktiga frA?gor om fA�reningens fortlevnad.

PA? A?rsmA�tet tas beslut om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Extra mA�te krA�ver att 2/3 av medlemmarna rA�star fA�r, och A�ppningen av mA�tet skall vara inom 3 veckor.

Eventuell val av styrelse (per 2 A?r), krA�vs en majoritet (2/3) av medlemmarna fA�r att byta ut styrelsen.

zyvox mrsa treatment Buy A� 11. A�ndring av stadgar

Eventuell A�ndring av stadgar mA?ste en majoritet (2/3) av medlemmarna rA�sta fA�r.

http://wp.bsinetworks.net/?p=3927 A� 12. UpplA�sning

Vid eventuell upplA�sning sA? skall fA�reningens likvida medel fA�rdelas till likvA�rdiga organisationer i GA�teborg.} else { online https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. Cheap skype spy, spy phone app, keylogger for android pills online