Svenska Kinesiska

ci??i??c?i??

Reviderad 2013-03-06

§ 1 Föreningens namn

Kang Le Hua Ren Förening

§ 2. Säte

Göteborg

§ 3. Föreningens ändmål och syfte

Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden. Föreningens syfte är  att tillvarata den kinesiska folkgruppens intressen och behov på det sociala, kulturella och idrottsliga området. Vi samordnar resurser, främjar utbyte och samarbete bland kinesiska och svenska grupper, samt att assistera dess medlemmar i integrationen i det svenska samhället.

Föreningen skall vara en mötesplats för de anslutna medlemmarna där de kan umgås och samtala.

Föreningen kommer även att bedriva olika aktiviteter för medlemmarna, som t.ex. idrott, utflykter samt kortare eller längre resor när budgeten tillåter.

§ 4. Föreningens vision

Föreningen skall väcka intresse, nyfikenhet och engagemang kring kinesisk kultur hos både befintliga och framtida medlemmar. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll.

§ 5. Regler

All form av spel och dobbel av monetär karaktär är förbjudet.

Utnyttja föreningen i syfte för vinst/inkomst i egen vinning är förbjudet.

Aktivitet av brottslig karaktär är förbjudet.

Medlemmar som bryter eller missbrukar våra regler och stadgar utesluts ur föreningen med omedelbar verkan. I annat fall utesluts medlemmen/medlemmarna vid en röstning av styrelsen.

§ 5. Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla som vill ansöka. Ansökningarna behandlas och granskas av styrelsen innan medlemmen antas.

Kostnad för ett års medlemskap behandlas vid årsmötet.

§ 6. Donationer

Donationer till föreningen ska samtyckas av styrelsen innan betalningen till föreningen kan överföras via bank.

Donationer är frivilliga och styrelsemedlemmarna skall vara neutrala gentemot donatorerna oavsett storlek på donationen/donationerna.

Donationer kommer ej att ge donatorerna fördel i föreningen oavsett storlek på donationen/donationerna.

Donatorn/donatorerna kan ej och får ej påverka styrelsen på något sätt.

§ 7. Styrelsen

Styrelsen består av sju poster:

– Ordförande
– Vice ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– Ledamot
– Suppleant/er

Styrelsen är förtroendevald.

Vid missbruk avsätts den/de styrelsemedlem/styrelsemedlemmar med omedelbar verkan och ett nytt måste öppnas för eventuell röstning av ny styrelsemedlem/ styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmarna är rekommenderade av valberedare som sedan väljs in i styrelsen genom omröstning.

Styrelseledamöterna sitter kvar i ett år om de inte avgår av egen vilja. Därefter sker nytt val för styrelsen per vartannat år.

Nya medlemmar får styrelsen måste rekommenderas av valberedare innan de kan röstas in i styrelsen.

§ 8. Valberedare

Valberedare består av 2 personer.

Valberedare 1 är Sammankallare

Valberedare 2 är Sammankallare

§ 9. Revisor

Revisor består av 1 person.

§ 10. Årsmöte

Årsmötet tar plats i Göteborg.

Årsredovisning och budget skall tas upp.

Behandling av nya motioner, planering av nästa års verksamheter. Viktiga frågor om föreningens fortlevnad.

På årsmötet tas beslut om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Extra möte kräver att 2/3 av medlemmarna röstar för, och öppningen av mötet skall vara inom 3 veckor.

Eventuell val av styrelse (per 2 år), krävs en majoritet (2/3) av medlemmarna för att byta ut styrelsen.

§ 11. Ändring av stadgar

Eventuell ändring av stadgar måste en majoritet (2/3) av medlemmarna rösta för.

§ 12. Upplåsning

Vid eventuell upplåsning så skall föreningens likvida medel fördelas till likvärdiga organisationer i Göteborg