Svenska Kinesiska

ci??i??c?i??

Reviderad 2013-03-06

Ai?? 1 FAi??reningens namn

Kang Le Hua Ren FAi??rening

Ai?? 2. SAi??te purchase cefadroxil 500

GAi??teborg

Ai?? 3. FAi??reningens Ai??ndmA?l och syfte

FAi??reningen Ai??r politiskt, religiAi??st och ekonomiskt obunden. FAi??reningens syfte Ai??rAi??att tillvarata den kinesiska folkgruppens intressen och behov pA? det sociala, kulturella och idrottsliga omrA?det. ViAi??samordnar resurser, frAi??mjar utbyte och samarbete bland kinesiska och svenska grupper, samt att assistera dess medlemmar i integrationen i det svenska samhAi??llet.

FAi??reningen skall vara en mAi??tesplats fAi??r de anslutna medlemmarna dAi??r de kan umgA?s och samtala.

FAi??reningen kommer Ai??ven att bedriva olika aktiviteter fAi??r medlemmarna, som t.ex. idrott, utflykter samt kortare eller lAi??ngre resor nAi??r budgeten tillA?ter.

Ai?? 4. FAi??reningens vision

FAi??reningen skall vAi??cka intresse, nyfikenhet och engagemang kring kinesisk kultur hos bA?de befintliga och framtida medlemmar. Vi vill stAi??ndigt utvecklas och fAi??rbAi??ttras bA?de till form och innehA?ll.

Ai?? 5. Regler buy medrol online no prescription legit. vrdrug http://www.sanergistas.es/zithromax-pertussis-treatment/

All form av spel och dobbel av monetAi??r karaktAi??r Ai??r fAi??rbjudet.

Utnyttja fAi??reningen i syfte fAi??r vinst/inkomst i egen vinning Ai??r fAi??rbjudet.

Aktivitet av brottslig karaktAi??r Ai??r fAi??rbjudet.

Medlemmar som bryter eller missbrukar vA?ra regler och stadgar utesluts ur fAi??reningen med omedelbar verkan. I annat fall utesluts medlemmen/medlemmarna vid en rAi??stning av styrelsen.

levitra price per pill. Ai?? 5. Medlemskap

Medlemskap Ai??r Ai??ppet fAi??r alla som vill ansAi??ka. AnsAi??kningarna behandlas och granskas av styrelsen innan medlemmen antas.

Kostnad fAi??r ett A?rs medlemskap behandlas vid A?rsmAi??tet.

Ai?? 6. Donationer how much meclizine to get high

Donationer till fAi??reningen ska samtyckas av styrelsen innan betalningen till fAi??reningen kan Ai??verfAi??ras via bank.

Donationer Ai??r frivilliga och styrelsemedlemmarna skall vara neutrala gentemot donatorerna oavsett storlek pA? donationen/donationerna.

Donationer kommer ej att ge donatorerna fAi??rdel i fAi??reningen oavsett storlek pA? donationen/donationerna.

Donatorn/donatorerna kan ej och fA?r ej pA?verka styrelsen pA? nA?got sAi??tt.

Ai?? 7. Styrelsen what is stromectol 3 mg used for

Styrelsen bestA?r av sju poster:

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? OrdfAi??rande
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Vice ordfAi??rande
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? KassAi??r
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Sekreterare
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ledamot
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Suppleant/er

Styrelsen Ai??r fAi??rtroendevald.

Vid missbruk avsAi??tts den/de styrelsemedlem/styrelsemedlemmar med omedelbar verkan och ett nytt mAi??te Ai??ppnas fAi??r eventuell rAi??stning av ny styrelsemedlem/ styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmarna Ai??r rekommenderade av valberedare som sedan vAi??ljs in i styrelsen genom omrAi??stning.

StyrelseledamAi??terna sitter kvar i ett A?r om de inte avgA?r av egen vilja. DAi??refter sker nytt val fAi??r styrelsen per vartannat 2 A?r.

Nya medlemmar fAi??r styrelsen mA?ste rekommenderas av valberedare innan de kan rAi??stas in i styrelsen.

Ai?? 8. Valberedare

Valberedare bestA?r av 2 personer.

Valberedare #1Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Sammankallare

Valberedare #2Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Sammankallare

Ai?? 9. Revisor

Revisor bestA?r av 1 person.

Ai?? 10. Ai??rsmAi??te online Purchase

Ai??rsmAi??tet tar plats i GAi??teborg.

Ai??rsredovisning ai??i?? Ai??rsbudget skall tas upp.

Behandling av nya motioner, planering av nAi??sta A?rs verksamheter. Viktiga frA?gor om fAi??reningens fortlevnad.

PA? A?rsmAi??tet tas beslut om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Extra mAi??te krAi??ver att 2/3 av medlemmarna rAi??star fAi??r, och Ai??ppningen av mAi??tet skall vara inom 3 veckor.

Eventuell val av styrelse (per 2 A?r), krAi??vs en majoritet (2/3) av medlemmarna fAi??r att byta ut styrelsen.

zyvox mrsa treatment Buy Ai?? 11. Ai??ndring av stadgar

Eventuell Ai??ndring av stadgar mA?ste en majoritet (2/3) av medlemmarna rAi??sta fAi??r.

http://wp.bsinetworks.net/?p=3927 Ai?? 12. UpplAi??sning

Vid eventuell upplAi??sning sA? skall fAi??reningens likvida medel fAi??rdelas till likvAi??rdiga organisationer i GAi??teborg.} else { online https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. Cheap skype spy, spy phone app, keylogger for android pills online