Svenska Kinesiska

ci???c?i??ai???e?Y

Styrelsen består av:

Suppleanter: Ha Chin Dong, Jiang Xue Mei, Phu Ly Mui
Valberedning: Billy Tran, Ha Tai, Tu Tu Mao, Ho Chung Khin, Vay Dac Han

Styrelsen är förtroendevald.

Vid missbruk avsätts den/de styrelsemedlem/styrelsemedlemmar med omedelbar verkan och ett nytt möte öppnas för eventuell röstning av ny styrelsemedlem/ styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmarna är rekommenderade av valberedare som sedan väljs in i styrelsen genom omröstning.

Styrelseledamöterna sitter kvar i ett år om de inte avgår av egen vilja. Därefter sker nytt val för styrelsen per vartannat 2 år.

Nya medlemmar för styrelsen måste rekommenderas av valberedare innan de kan röstas in i styrelsen.